Đã đóng

I would like to hire a 3D Rendering Expert

Dự án này đã nhận được 50 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là £1816 GBP.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
£1500 - £3000 GBP
Tổng đặt giá
50
Mô tả dự án

Hello! We are looking for 3D animation videos to be made of our classroom layouts and designs. We have space plans in place, but we are looking for something more interactive and different. If you can do something like this and would be able to contact us further that would be great!!

Even 360 images, interactive 360's...

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online