Đã hoàn thành

I would like to hire a 3D Rendering Expert -- 2

Dự án này đã kết thúc thành công bởi avtar1073 với giá $180 USD trong 3 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 USD
Đã hoàn thành trong
3 ngày
Tổng đặt giá
22
Mô tả dự án

We are remodeling and existing car wash building. We would like to get a rendering with multiple exterior colors and materials so we can decide the best look for our project.

Được hoàn thành bởi:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online