Còn mở

I would like to hire a 3D Rendering Expert

Dự án này sẽ kết thúc vào 1 ngày nữa và có mức đặt giá trung bình là $462 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$250 - $750 USD
Tổng đặt giá
99
Mô tả dự án

We are purchasing a new church property. I'm interested in getting a 3d rendered model of the foyer, sanctuary and the front of the church. We are doing a total remodeling of each of the three.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online