Đã đóng

I would like to hire a 3D Rendering Expert

Dự án này đã được trao cho marthakprashant với giá $100 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 USD
Tổng đặt giá
89
Mô tả dự án

8-10 projects :I need multiple 3D model of lighting products that i deal in ..so like led light bulbs,led downlights and led [url removed, login to view] a 3d model with also the walk thru of its features ,lighting up functionility

Được trao cho:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online