Đã đóng

Case Study - IT Architecture and Infrastructure

Dự án này đã được trao cho rohan24692 với giá $111 AUD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 AUD
Tổng đặt giá
16
Mô tả dự án

Write a report based on virtualization aspects related to case study of company wanting to move their infrastructure from physical to virtual. Send me message request for task details

Được trao cho:

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online