Đã đóng

Case Study Report - Introduction with the next 24 hours.

Dự án này đã được trao cho DHardesty với giá $200 AUD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 AUD
Tổng đặt giá
20
Mô tả dự án

To Analyse the case study and write an introduction for now, this will lead into more sections in the future. 200-300 words only required. Required within the next 24 hours.

Được trao cho:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online