Đã đóng

Enterprise Architecture Concepts1

Dự án này đã được trao cho allwriter4u với giá $51 NZD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$14 - $30 NZD
Tổng đặt giá
14
Mô tả dự án

This is 7-8 pages technical report about topic 'Enterprise Architecture Concepts', Details will be shared with selective bidders.

IT or Relevant experts bid only.

Deadline: 24-hours

Thanks3

Được trao cho:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online