Đã hoàn thành

Image Analysis - Finger recognition

Dự án này đã kết thúc thành công bởi aminariaz với giá $66 USD trong 3 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 USD
Đã hoàn thành trong
3 ngày
Tổng đặt giá
13
Mô tả dự án

This is a project about Finger Recognition of given images ( Image Analysis).

There is also a report that has to be written.

Apart from the code part the freelancer has to be a good English speak / writer to handle the report also.

There is a zip file included with the Task description and the images .

Price is around 50-60$. Do not overbid , cant go higher.

Được hoàn thành bởi:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online