Đã hoàn thành

Picture Book Analysis(Powerpoint presentation & 400-500 word analysis summary)

Dự án này đã kết thúc thành công bởi Shawkat2012 với giá $50 USD trong 2 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 USD
Đã hoàn thành trong
2 ngày
Tổng đặt giá
11
Mô tả dự án

Directions

Select two children’s picture books (already selected 2. they are Chrysanthemum, by Kevin Henkes

Cloudy with a chance of meatballs by Judi Barrett

Review, analyze, critique, and explain the content and design of the movie (or picture books) based on Lester’s 6 perspectives. (400-500 words)

Develop your analysis as a multimedia presentation using PowerPoint.

The project will be evaluated by Your analysis, Design Layout , Supporting materials including illustrations References

Được hoàn thành bởi:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online