Đã đóng

Power Point Professional Presentation

Dự án này đã được trao cho PhDWriter12 với giá $30 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$10 - $30 USD
Tổng đặt giá
24
Mô tả dự án

I need a professional power point presentation related to women hijab tutorial.

Main background information on to why women wear it, be sure to include the word modesty. Discipline. Also include picture of women wearing it on events.

Maximum slides should not be more than 10.

Được trao cho:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online