Redigir um relatório

 • Tình trạng Đang Mở
 • Ngân sách R$30 - R$90 BRL
 • Tổng Lượt Chào Giá 4

Mô Tả Dự Án

Redigir um relatório Redigir um texto para facilitar a visualização e o trabalho de todos os lados.

Nhận báo giá miễn phí cho dự án tương tự
Các kỹ năng yêu cầu

Looking to make some money?

 • Set your budget and the timeframe
 • Outline your proposal
 • Get paid for your work

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online