Đã đóng

Report writing

Dự án này đã nhận được 51 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $344 AUD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$250 - $750 AUD
Tổng đặt giá
51
Mô tả dự án

prepare a report on the

contemporary marketing environment for hospitality organisations within Australia. This will

involve exploring the macro and micro environmental factors that would and could impact

marketing planning.

• Demographics

• Economic Conditions

• Competition

• Society and Culture

• Political and legal

• Technology

Essential Text and Materials :

Reid, R.D.,& Bojanic, D.C., Hospitality Marketing Management, 5th Edition, Wiley Publishers.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online