Đang Thực Hiện

Report writing

I need you to write a report for something.

Kỹ năng: Viết báo cáo

Xem thêm: writing platform write book, need help writing report, writing newspaper report, writing clinical report

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Indonesia

Mã Dự Án: #14397991

4 freelancer đang chào giá trung bình Rp212500 cho công việc này

Rp100000 IDR trong 1 ngày
(53 Đánh Giá)
4.7
Rp250000 IDR trong 1 ngày
(4 Đánh Giá)
3.5
parthsingh19

I am a professional writer and law student. I will definitely provide plagiarised free content with 100% satisfaction. Relevant Skills and Experience Experience - BCOM (H) From SD College Chandigarh LLB From NLSUI, Thêm

Rp250000 IDR trong 1 ngày
(5 Đánh Giá)
1.8
Rp250000 IDR trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0