Còn mở

Web Apps and Moblie Tech Report

Dự án này sẽ kết thúc vào 1 ngày nữa và có mức đặt giá trung bình là £116 GBP.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
£20 - £250 GBP
Tổng đặt giá
27
Mô tả dự án

this is a report for the web apps and mobile tech i have created the ticket registration all i need to do it write the report please contact for more information

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online