Write a Report

 • Tình trạng Đã Đóng
 • Ngân sách $50 SGD
 • Tổng Lượt Chào Giá 50

Mô Tả Dự Án

Four Organizational Theory perspectives, namely Modernist, Critical theorist, Symbolic Interpretivist and Postmodernist, produce different narratives about inequality in organisations.

Choose two Organisational Theory perspectives. Based on your selected perspectives, identify and draw out the two readings out of the given list that match your chosen perspectives.

Critically analyse the two readings and evaluate how their ontological and epistemological positions result in a different understanding and narrative of inequality within organisations.

Nhận báo giá miễn phí cho dự án tương tự
Đã trao cho:
Các kỹ năng yêu cầu

Bạn muốn kiếm tiền?

 • Hãy đặt mức ngân sách và khung thời gian của bạn
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online