Đã hoàn thành

Write a Report

Dự án này đã kết thúc thành công bởi premiumwriters12 với giá $18 SGD trong 1 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$12 - $30 SGD
Đã hoàn thành trong
1 ngày
Tổng đặt giá
28
Mô tả dự án

This is 'project management'. I need at least 3 pages work.(800 or 900 words) Please indicate introduction, main body and conclusion. Please refer to the uploaded files for the requirements needs.

Được hoàn thành bởi:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online