Đã hoàn thành

Write a Report3

Dự án này đã kết thúc thành công bởi algoszones với giá $45 USD trong 5 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 USD
Đã hoàn thành trong
5 ngày
Tổng đặt giá
28
Mô tả dự án

Report - a 500-750 word report on an experience of a modern myth of kleos (fame/glory), like a movie, a pop song, or a video game, and its relation to the ancient myth.

Được hoàn thành bởi:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online