Đã đóng

Write a Report

Dự án này đã nhận được 39 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là £104 GBP.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
£20 - £250 GBP
Tổng đặt giá
39
Mô tả dự án

Would you be able to provide me a market analysis report on;

"The Fitout and Refurbishment Market in the Central Belt of Scotland"

This document is to be used in the evaluation of a contractor as to whether or not they should establish a regional operation in this part of the country. As such, key information will include;

1. Size of the Potential Market

2. Geographical Concentration of Projects

3. The Number and Nature of Competitors

4. Geographical Location of Competitors

5. Optimal Price Point (i.e. Anticipated Gross Profit Margin)

I trust that this is enough information at this stage.

Peter

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online