Đã đóng

Write a Report n

Dự án này đã nhận được 12 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $35 AUD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$10 - $30 AUD
Tổng đặt giá
12
Mô tả dự án

I need you to write some articles. I need you to write some articles about Heathrow tunnel collapse in October 1994 . Need to wire 8 pages as background (introduction) for example (when construct- reason for tunnel & more .......) then when & why collapse!!

Then write about ethics problems happened in this case?! Also no need to blame directly someone for collapse (point out). For ethics need to talk about warning of danger + negligence + health & safety.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online