Write a Report n

 • Tình trạng Đã Đóng
 • Ngân sách $10 - $30 AUD
 • Tổng Lượt Chào Giá 12

Mô Tả Dự Án

I need you to write some articles. I need you to write some articles about Heathrow tunnel collapse in October 1994 . Need to wire 8 pages as background (introduction) for example (when construct- reason for tunnel & more .......) then when & why collapse!!

Then write about ethics problems happened in this case?! Also no need to blame directly someone for collapse (point out). For ethics need to talk about warning of danger + negligence + health & safety.

Nhận báo giá miễn phí cho dự án tương tự
Các kỹ năng yêu cầu

Bạn muốn kiếm tiền?

 • Hãy đặt mức ngân sách và khung thời gian của bạn
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online