Đã đóng

Write a Report

Dự án này đã nhận được 14 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $353 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$250 - $750 USD
Tổng đặt giá
14
Mô tả dự án

I am looking for academic writers in [url removed, login to view] should be able to deal with core phonetics and language. I have a 1500 words assignment that needs to be completed by 21/04 eod. Price @70ppw. Payments will be made in full every fortnight.

Once in my team, you will get regular assignments @70ppw which will increase over the period based on quality and deadlines met. No plagiarism entertained.I need Indian writers only for the moment.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online