Còn mở

Write a Report -- 2

Dự án này sẽ kết thúc trong 5 ngày nữa và có mức đặt giá trung bình là $5 AUD / hour.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$2 - $8 AUD / hour
Tổng đặt giá
7
Mô tả dự án

the description is in the upload.

you need to talk about ayn rand. what she stood for.

and what her thoughts wer.

i need it done before 5hrs

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online