Đã đóng

Write a Report On Terrorism

Dự án này đã được trao cho Rachaelray với giá £40 GBP.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
£20 - £250 GBP
Tổng đặt giá
56
Mô tả dự án

Write a report on terrorism, with critical analysis of the responses from UK and International. Need maximum of 3 responses that are UK and international. Responses should be; Legislation, Military or Criminal Justice system, Policy responses. Cannot be the same type of response (e.g cannot have 2 legislation responses).

Được trao cho:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online