Đã hoàn thành

Write a Report about Divorce

Dự án này đã kết thúc thành công bởi Freelancersedo với giá $25 USD trong 1 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$10 - $30 USD
Đã hoàn thành trong
1 ngày
Tổng đặt giá
48
Mô tả dự án

Write about Divorce and Broken families. Outline is attached.

Required: Cover page, Table of Contents, Introduction, at least 5 body paragraphs, Conclusion, References (Bibliography). You must include in-text citations and use reporting language, eg According to, etc.

Length: 750-900 words, not including cover page or Bibliography

Được hoàn thành bởi:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online