Đã đóng

Write a Report (quantitative finance)

Dự án này đã nhận được 18 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là £501 GBP.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
£250 - £750 GBP
Tổng đặt giá
18
Mô tả dự án

A report of no more than 1,000 words(excluding tables, figures and references).

The report should summarise the motivation, method used and results obtained,

and offer a critical assessment of the limitations of the practical exercise and suggestions for future research.

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online