Đã đóng

Write some Articles

Dự án này đã nhận được 9 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là £27 GBP.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
£10 - £20 GBP
Tổng đặt giá
9
Mô tả dự án

We're for someone with insight and experience in using Facebook Pages for business to write a course taking users through page creation, content options, Facebook insights and Facebook advertising.

The winning candidate must be able to demonstrate experience in using Facebook Pages for a business AND a have a strong portfolio of written work to showcase their writing style.

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online