Đã đóng

brand managment

Dự án này đã nhận được 69 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là £94 GBP.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
£20 - £250 GBP
Tổng đặt giá
69
Mô tả dự án

need a 2500 word report done on overcoming the current difficulties and improving upon the brand’s market position.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online