Đã đóng

写一篇关于investment and electronic trade有关的报告的部分

Dự án này đã được trao cho alexy9 với giá £30 GBP.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
£20 - £250 GBP
Tổng đặt giá
3
Mô tả dự án

look at the following attachment coursework 2 and u should just complete part 2 sector analysis the figure analyze and financial recommendation.

trying to use the attachment 'eve' using the bloomberg data following the tutorial question and answers. it is quite similar. some of the picture is not useful, please see the tutorial 7 sector analysis, relative strength, sector financial analysis and the tutorial 6.

2 to 3 pages of word is enough.

U should complete within 24 hours because i should hand it on Monday morning.

Được trao cho:

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online