Đã hoàn thành

I would like to hire a Data Mining Expert

Dự án này đã kết thúc thành công bởi shivampanchal với giá $60 USD trong 3 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 USD
Đã hoàn thành trong
3 ngày
Tổng đặt giá
14
Mô tả dự án

Hello dear,

Want to ask if you have data mining service using RapidMiner program.

I'll give you ready dataset, then I need to apply data mining process on it via RapidMiner.

Then write a short report.

Được hoàn thành bởi:

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online