Đã hoàn thành

50AUD BUDGET Unit work on Manage payroll has 3 tasks

Dự án này đã kết thúc thành công bởi Diliphero với giá $50 AUD trong 3 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 AUD
Đã hoàn thành trong
3 ngày
Tổng đặt giá
5
Mô tả dự án

TASK 1 Record Payroll Data (Project, Demonstration)

TASK 2 Prepare Payroll (Project, Demonstration)

TASK 3 Handle Payroll Enquiries (Project)

Due 20th 12noon SYDNEY time

Được hoàn thành bởi:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online