Đã hoàn thành

Analyse how nestle S.A. contributed towards protecting the enviroment of african continent in particular and the whole world in general.

Dự án này đã kết thúc thành công bởi liveexperts123 với giá £150 GBP trong 3 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
£20 - £250 GBP
Đã hoàn thành trong
3 ngày
Tổng đặt giá
22
Mô tả dự án

Task 1- Analyse how nestle S.A. contributed towards protecting the enviroment of african continent in particular and the whole world in general.

Task 2- Discuss and evalaute the importance of identifying and communication with the stake holders for the sucess of a multinational company like nestle.

Được hoàn thành bởi:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online