Business & marketing plan

 • Tình trạng Đang Mở
 • Ngân sách $250 - $750 AUD
 • Tổng Lượt Chào Giá 74

Mô Tả Dự Án

I need a business plan & marketing plan for an app startup.

- communication is important for me.

- I don't need a copy paste, I need a deep research & collaboration with me to input my ideas in to the plan.

Nhận báo giá miễn phí cho dự án tương tự
Các kỹ năng yêu cầu

Looking to make some money?

 • Set your budget and the timeframe
 • Outline your proposal
 • Get paid for your work

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online