Đã đóng

Call-center English-speaking operator

Dự án này đã nhận được 19 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $482 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$250 - $750 USD
Tổng đặt giá
19
Mô tả dự án

Duties:

-English-speaking staff organization

-Staff management on distance

-Record-keeping and statistics reports

Requirements

-Basic PC skills (e-mail,Microsoft Office, Skype)

-Upper-Intermediate or Advanced English Level (written and spoken skills)

Our candidates are:

- Responsibility

- Punctuality

- Stress resistance

- Diligence

Education

The applicants for this position must have higher education or be a students (4th or 5th courses).

Languages required:English

Looking for candidates from different locations.

Working conditions

-Distant work (from home)

-Schedule: from 4pm to 12am or 5pm-01:00am

-Paid training (Personal helper by Skype)

-First month of working - 500$

-Second and net months - 800-900$

-Monthly Bonus for exceeding a plan

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online