Đã đóng

Case Study Research Writing

Dự án này đã được trao cho profkim với giá $70 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$10 - $30 USD
Tổng đặt giá
36
Mô tả dự án

I Need you to do a Behavior in Organizations case study

all information is included in the attatched word doc but this is some of description

it should be 2000 word and written in APA format

pleas write number 1 in your bid so i know that you have read this

Được trao cho:

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online