Đã hoàn thành

Comprising Microsoft Server 2016 and Solaris 11

Dự án này đã kết thúc thành công bởi Mosemiriti với giá $28 NZD trong 1 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$14 - $30 NZD
Đã hoàn thành trong
1 ngày
Tổng đặt giá
8
Mô tả dự án

I need research 30 pages assessment work on the topic above. With plagiarism less than 20%. Style must be APA figures, tables, pictures. I have attached assessment plan below.

Được hoàn thành bởi:

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online