Đã đóng

Create concept for board games for learning maths for grades 2 to 7

Dự án này đã nhận được 11 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là ₹25740 INR.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
₹12500 - ₹37500 INR
Tổng đặt giá
11
Mô tả dự án

Fixed budget $225

You need to create simple board games or card games for learning mathematics topics. There are 10 such topics and hence you will need to create 10 games as a part of this project.

I will give you a game designing toolkit, good resources to look at (books on game designing for teaching mathematics). You need to create -

1) Theme of the game

2) Rules and regulations

3) Point system

4) Details of board or cards or spinners to be used (you can create rough sketches using ppt or word or even hand drawn).

You need to have a creative bend of mind and have an understanding of basic mathematics.

Total games = 15. Fixed budget $225 for a total of 15 games (each game concept will be a milestone of $15).

IMP - please share any of your past work in your proposals. You do not need to have designing skills. We have an in-house designer to do that. You need to send us the concept.

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online