Đã hoàn thành

Economics Project - Emerging Markets approx. 2000 words

Dự án này đã kết thúc thành công bởi ExcellentWriter9 với giá £70 GBP trong 14 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
£20 - £250 GBP
Đã hoàn thành trong
14 ngày
Tổng đặt giá
66
Mô tả dự án

This is a coursework paper assigned to me as part of a university module. The coursework subject is the following:

'Compare the economic development of India and China over the past 20 years'.

Paper should focus on 4 specific areas:

- Economic and financial reforms

- Their economic and financial development

- Their exchange rate policy

- Their future prospects over the next 10 years.

Approximatley 2000 words.

The attached file is my module specification, which should give you an idea of the areas my lecturer wants me to focus on. On page 8 is the formal coursework assignment sheet, which should give you greater clarity.

Happy bidding!

Được hoàn thành bởi:

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online