Đã hoàn thành

Electronic engineering assignment

Dự án này đã kết thúc thành công bởi Qualityokc7 với giá ₹3888 INR trong 2 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
₹1500 - ₹12500 INR
Đã hoàn thành trong
2 ngày
Tổng đặt giá
24
Mô tả dự án

I need you to write a research article. I want some one to help me in writting an electronic engineering assignment which is related to comprehensive system testing i will provide you with the two objective of testing and you can choose any one object as object of this testing assignment

Được hoàn thành bởi:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online