Essay based on a minimum of 4 journal article (I will provide)

 • Tình trạng Đã Đóng
 • Ngân sách £10 - £30 GBP
 • Tổng Lượt Chào Giá 9

Mô Tả Dự Án

1000 words required, using Harvard referencing style and in-text citations.

Topic: Professions (using a minimum of 4 specific journal articles)

Nhận báo giá miễn phí cho dự án tương tự
Các kỹ năng yêu cầu

Bạn muốn kiếm tiền?

 • Hãy đặt mức ngân sách và khung thời gian của bạn
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online