Đã đóng

Essay based on a minimum of 4 journal article (I will provide)

Dự án này đã nhận được 9 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là £27 GBP.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
£10 - £30 GBP
Tổng đặt giá
9
Mô tả dự án

1000 words required, using Harvard referencing style and in-text citations.

Topic: Professions (using a minimum of 4 specific journal articles)

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online