Đã đóng

Essay need be done before tonight

Dự án này đã được trao cho johnkaleke với giá $50 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 USD
Tổng đặt giá
17
Mô tả dự án

I need an essay about Ayn Rand which have to be done before 4/21 11:59PM. The essay have to be between 1000 and 1100 words, the essay have to be about the vision of Ayn Rand by this question: explain why Rand believes that business should be championed and what is its proper defense.

Được trao cho:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online