Đã đóng

[url removed, login to view] -- 2

Dự án này đã nhận được 12 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $74 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$20 - $45 USD
Tổng đặt giá
12
Mô tả dự án

Online heavy vehicles transportation and commercial vehicles transportation Website - the purpose of business is to make available commercial vehicles to the customers. Definitely saving time and money by sharing loading of goods by transportation through online booking of commercial vehicles. [url removed, login to view] requires a freelancer who can do the underlined and should have professional skills that differentiate him/her and the website from others. The basic requirement is to write project report for the website and can do at the same time research for the same.

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online