Đã đóng

Hire a Report Writer

Dự án này đã nhận được 24 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $63 CAD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$10 - $30 CAD
Tổng đặt giá
24
Mô tả dự án

Engineering report format RESEARCH - Strong academic English skills NEEDED

1- Car wash demand in the province of Ontario, City of Toronto and greater Toronto area , province of Quebec, city of Montreal, and the province British Columbia city of Vancouver (providing reliable citations, Use demand based on studies and number of cars in each city and provide calculation sample)

2- How much water is used during automated carwash cycle per car+ research on type of water and disposal of water in the car wash property.

3- Research on legal issues around using water in washing cars on driveways in the city of Toronto

4- Research on advantages of water-less car wash using spray system and provide conclusion that it is a better alternative than regular water car washing.

5- Cite all the references using APA format

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online