Đã đóng

History and Political Science

Dự án này đã nhận được 27 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $23 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$10 - $30 USD
Tổng đặt giá
27
Mô tả dự án

Paper Topic: Developing an Historical Argument on 2nd Wave Feminism

I will attach all the instructions on a word file. The instructions in the file will say to choose a topi c, but I have chosen one already, so only the relevant topic information is in the word file. I will also attach the pdf file of which the essay is based on. Only the book in the pdf file will be needed as a reference.

Deadline 5 hours

Pages: 2 (900 words)

Chicago Style

Do not Bid more than $24. It is just 3 pages.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online