Đã đóng

How to learn Korean on your own

Dự án này đã nhận được 27 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là €32 EUR.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
€8 - €30 EUR
Tổng đặt giá
27
Mô tả dự án

I need an article with around 800 words about learning korean on one's self. The subject must be student-guided, giving learning tips, mention some cultural facts, examples of some useful expressions ,useful resources , for instance a course and foruns where people can talk and learn.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online