Còn mở

IEEE Format Paper -- 2

Dự án này sẽ kết thúc vào 1 ngày nữa và có mức đặt giá trung bình là $86 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$70 - $80 USD
Tổng đặt giá
25
Mô tả dự án

I need help in IEEE format paper around 3000 words. Please bid if you have experience in writing such paper. The topic is related to information technology. More details will be shared with eligible bidder.

Thanks

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online