Đã đóng

INDPENDENT STUDY (Visual Similarity and Visual Information Retrieval)

Dự án này đã nhận được 11 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $171 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 USD
Tổng đặt giá
11
Mô tả dự án

a) Familiarization with fundamentals of visual similarities issues and visual information retrieval. Exemplary starting points:

✓ [url removed, login to view]

✓ [url removed, login to view]

✓ [url removed, login to view]

A survey of typical algorithms and methods.

b) Experimental verification of performances and of selected local feature detectors and descriptors used to assess visual similarity between images. Then, comparative analysis of visual search engines should be performed. Statistical analysis for images of diversified categories should be obtained.

c) Final report

Please Read The File attached.

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online