Đã đóng

International human resource management

Dự án này đã được trao cho CatelynBen với giá $50 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 USD
Tổng đặt giá
113
Mô tả dự án

We looking an individual freelancer to write a research in Managing Across Cultures with following conditions: -

*) Freelancer should hold a Master or higher in Human resource, Law, politic studies or related field.

*) Experience in academic writing.

*) References in the last 5 years.

*) 1500 word account

*) Priority to 0 freelancers or new registration

Được trao cho:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online