Đã đóng

Proofread Thesis

Dự án này đã được trao cho Proofsolution với giá €60 EUR.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
€30 - €250 EUR
Tổng đặt giá
63
Mô tả dự án

My Bachelor Thesis topic is "Psychology of Islamophobia".

The length of the paper is around 50 pages.

Overall, I have 6 chapters, including intro and conclusion.

In addition to the, there is an abstract (1 page).

I need to submit the final version of the work (proofread and edited) by the April, 24th. Can you help me with this?

Được trao cho:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online