Đã đóng

Report on the Security Environment of Malaysia

Dự án này đã được trao cho adhwaazfar với giá $200 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 USD
Tổng đặt giá
23
Mô tả dự án

Please write a report on the security environment of Malaysia. The article you write should include such factors as the terrorist threat, the political crisis (if it has), the country’s relation with with China, the management and control capacity of its law enforcement departments, and the people or organizations that protest against China within Malaysia. You have 3 days to collect materials and write this article and the length requirement is about 2500 words. No plagiarism is allowed. Only people from Malaysia can bid for this project.

Được trao cho:
Các kỹ năng được yêu cầu
Kuala Lumpur, Malaysia

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online