Research Writing -- 3

 • Tình trạng Đã Đóng
 • Ngân sách $30 - $250 USD
 • Tổng Lượt Chào Giá 36

Mô Tả Dự Án

I need 4 pages (1200 words) in 18 hours, The topic is: Handwriting Analysis Critical analysis

The topic is on Forensic Science. I will attach the PDF file that contains the article that the essay is based off.

I would also send the other details by email.

Do not Bid more than $32 ($8 per page).

Nhận báo giá miễn phí cho dự án tương tự
Các kỹ năng yêu cầu

Bạn muốn kiếm tiền?

 • Hãy đặt mức ngân sách và khung thời gian của bạn
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online