Đã đóng

Research Writing -- 3

Dự án này đã nhận được 36 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $57 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 USD
Tổng đặt giá
36
Mô tả dự án

I need 4 pages (1200 words) in 18 hours, The topic is: Handwriting Analysis Critical analysis

The topic is on Forensic Science. I will attach the PDF file that contains the article that the essay is based off.

I would also send the other details by email.

Do not Bid more than $32 ($8 per page).

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online