Đã đóng

Research Writing

Dự án này đã nhận được 59 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $121 CAD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 CAD
Tổng đặt giá
59
Mô tả dự án

Hi,

I need an article for my blog on a very specific topic:

What is the effect of the CFA certification on your salary?

Research time is needed to gather the data.

By region / By type of job / By level completed (3-level exam + charter)

Plus, the result needs to be presented in an engaging way. (Schemas, Pictures, Illustrations, Examples...)

I believe that the length of the article should be at least 2,500 words.

This needs to be the best article out there!

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online